PROJEKTI - DIGITALIZACIJA IN MODERNIZACIJA PROIZVODNJE VPENJAL, IZVAJANJE OPERACIJE V SKLOPU JR P4I - 2022Orodja Erhart d.o.o.

Digitalizacija in modernizacija proizvodnje vpenjal

Javni razpis: spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (kratica javnega razpisa: JR INVEST2022-NOO)

Projekt: Digitalizacija in modernizacija proizvodnje vzepnjal

Trajanje projekta: 6.5.2022 – 31.3.2024

Namen in cilji projekta:
Z investicijo »Digitalizacija in modernizacija proizvodnje vpenjal« se odpirajo nove možnosti za razvoj. Le ta bo novo zagonsko orodje za okrepitev prodaje. Modernizacija in robotizacija proizvodnega procesa z visoko tehnološko opremo, pa bo omogočilo večje proizvodnje kapacitete in izboljšano ponoviljivost proizvodnje izdelkov.

CILJI:
  • povečati tehnološke zmogljivosti podjetja z novo tehnološko opremo in robotizacijo strojev
  • povečati obseg proizvodnje obstoječih izdelkov in razširiti izbor
  • povečati dodano vrednost na zaposlenega
  • digitaliziran proizvodni proces, s katerim se zmanjšuje vpliv podjetja na okolje
  • realizirati energetske in materialne prihranke
  • povečati dobiček in ga nameniti za nakup nove tehnologije
  • znižati specifične porabe energije, povečati snovno učinkovitost, zmanjšanje porabe virov, nevarnih odpadkov in ogljičnega odtisa.

PREDMET INVESTICIJE:
  • Digitalizacija proizvodnje
  • Modernizacija tehnološkega procesa

Vrednost projekta: 3.371.528,30 EUR 
Višina sofinanciranja: 1.227.236,30 EUR

”Financira Evropska unija – NextGenerationEU.”
Naložba je del ukrepov slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, ki se financira iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.
Povezava na enotno spletno mesto Načrta za okrevanje in odpornost: noo.gov.si.
Povezava na portal evropskasredstva.si.  


Izvajanje operacije v sklopu JR P4I - 2022Izvajanje operacije v sklopu JR P4I - 2022

Podjetje ORODJA ERHART podjetje za proizvodnjo, trgovino, tehnične, razvojne, komercialne in finančne storitve d.o.o. je na javnem razpisu P4I – Spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt INVESTICIJA V AVTOMATIZACIJO PROIZVODNJE!

V okviru investicije bo podjetje kupilo krožno žago CM II 100 proizvajalca Amada. Omogočena bo natančna obdelava z minimalnim odpadom in energetsko učinkovitimi postopki obdelave. V sklopu nakupa bo podjetje povečalo svojo produktivnost, učinkovitost, kakovost in ustvarilo donosne rezultate, s poudarkom na zelenem gospodarstvu.

Cilji: v naslednjih petih letih na letni ravni povečevati prihodke od prodaje, modernizacija proizvodnega procesa, zmanjšati porabo vode, energije in zmanjšati količino odpadnega materiala preko investicije v nove, energetsko bolj učinkovite stroje ter razširiti dejavnost na nove trge znotraj EU.

Skupna vrednost projekta: 144.000,00 EUR
Financiranje iz mehanizma: 144.000,00 EUR

Trajanje projekta: 3/2022 – 9/2022

Projekt je sofinanciran iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost, C3K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje – Podpora investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonacijo gospodarstva ter za ohranjanje in nastajanje delovnih mest (noo.gov.si, evropskasredstva.si).


Izvajanje operacije v sklopu JR P4I - 2022